Żyj JEZUSEM - EWANGELIĄ
ćWIARA - męska Modlitwa
Kościół
Wzgórze Brunona
Parafie św. Brunona i św. Kazimierza
Uroczystości milenijne 2010
 
Ksiądz prałat kpt. dr Zdzisław Mazur
 

Ksiądz Zdzisław Mazur ur. 20.05.1950 roku w Widaczowie, obecne woj. podkarpackie, ukończył WSD w olsztynie w roku 1974. Tytuł magistra historii kościoła uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1976 w oparciu o pracę pisaną pod kierunkiem ks. prof. B. Kumora zatytułowaną: "Michał Remigiusz Łaszewski - biskup pomocniczy warmiński 1682 - 1746". W roku 1981 napisał drugą pracę magisterską z teologii biblijnej na temat: "Symbolika kamienia węgielnego na tle przypowieści o przewrotnych rolnikach Mk 12, 1-12" i zdał egzamin magisterski w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie w tej samej ucze;ni obronił pracę doktorską pisaną u ks. prof. Jana Łacha na temat: "Wkład księdza Waleriana Serwatowskiego (1842 - 1891) w rozwój biblistyki polskiej XIX wieku".

W ramach Diecezji Warmińskiej ks. Zdzisław Mazur pracował jako wiariusz w parafii Prabuty, gdzie utworzył samodzielny wikariat w Rodowie i Gdakowie (1974 - 1980), otrzymując nominację rektora rektora tych kościołów. Jako wikariusz pracował w Mrągowie (1980 - 1982), a następnie prowadził samodzielne duszpasterstwo jako rektor kościoła przy zajętym kościele ewangelickim w Szestnie (1982 - 1987). Od roku 1987 do 1992 pracował jako proboszcz w parafii Pozezdrze, a od roku 1992 do chwili obecnej - proboszcz w parafii św, Brunona w Giżycku, w roku 2002 odznaczony przez Radę Miasta za szczególnezasługi dla miasta Giżycka. W latach 1994 do 1997 był kapelanem pomocniczym WP. W ramach Diecezji Warmińskiej był wykładowcą w Warmińskim Instytucie Teologicznym, Historyczno - Pastoralnym w Olsztynie oraz Teologicznym Studium Rodziny w Ełku, a także przez bp. Józefa Glempa został włąćzony do Komisji Synodalnej ds. administracji posiadłości kościoła, seksji materialnej kultury kościoła warmińskiego. Dekretem bp. Edmunda Piszcza z dnia 12.06.1991 roku otrzymał npminację na wizytatora nauczania religii w Wikariacie Biskupim Ełckim, obejmującym wschodnią część Diecezji Warmińskiej, położoną w województwie suwalskim. W Diecezji Warmińskiej otrzymał tytuł kanonika gremialnego Kapituły Sambijskiej.

W ramach diecezji ełckiej m.in. należał do Komisji powołanej do spraw utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego, przez dwa lata sprawował funkcję dyrektora Wydziału Nauczania Chrześcijańskiego, pełnił funckję najpierw wiceprezesa a później prezesa (rektora) Instytutu Teologicznego Diecezji Ełckiej, dyrektora Akademickiego Studium Teologicznego w Ełku i Suwałkach, moderatora Studiów Katechetycznych w Ełku i Suwałkach, delegata biskupa ełckiego do kontaktów z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie, a także od roku 1992 jest wykładowcą wykładów zleconych w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku; przez sześć lat w Seminarium Duchownym w Grodnie na Białorusi oraz wykładów dla świeckich. W ramach zajęć dydaktycznych wypromował ponad 60 magistrów teologii, napisał wiele artkułów o tematyce teologicznej i historycznej, społecznej oraz kilka pozycji książkowych. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Dodatkowe zainteresowania to: muzyka organowa, budowa organów, stare książki, historia Warmii i Mazur, poezja, antyki. Jest również wielkim miłośnikiem zwierząt.

 

 
Ksiądz prałat Kazimierz Krzyżaniak

 

W poniedziałek 11 stycznia 2005 roku, doświadczony krzyżem cierpienia, zaopatrzony sakramentami świętymi, w szpitalu w Augustowie, zmarł ksiądz prałat Kazimierz Krzyżaniak, kapłan diecezji ełckiej, długoletni dziekan dekanatu w Giżycku, Kapelan Honorowy Jego Świętobliwości.
Ks. Kazimierz Krzyżaniak urodził się 24 lutego 1932 roku w Bydgoszczy jako syn Stanisława i Jadwigi z domu Błaszak. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, gdzie w 1951 roku zdał egzamin maturalny. Następnie wstąpił do Wyższego Warmińskiego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie, gdzie po odbyciu studiów filozoficznych i teologicznych, otrzymał z rąk J. E. Księdza Biskupa Tomasza Wilczyńskiego święcenia kapłańskie 2 lutego 1958 roku.
Po święceniach pracował jako wikariusz w następujących placówkach: w latach 1958-1962 w parafii w Malborku, (w 1962 roku na krótko był administratorem parafii Drygały), od roku 1962 do 1964 w Górowie Iławeckim, w latach 1964 i 1965 w parafii Św. Trójcy w Kwidzynie i w latach 1965-1966 w Giżycku. Z dniem 16 kwietnia 1966 roku został administratorem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Leginach k. Reszla, gdzie pracował do 14 lipca 1980 roku. Następnie został administratorem-proboszczem parafii pw. św. Brunona w Giżycku i od dnia 5 sierpnia 1980 roku dziekanem dekanatu giżyckiego. Piastując funkcję proboszcza w parafii św. Brunona, budował jednocześnie nowy kościół pw. św. Kazimierza wraz z domem katechetycznym. Ze względu na słaby stan zdrowia i przyznanie II grupy inwalidztwa, został zwolniony z funkcji dziekana a następnie proboszcza parafii św. Brunona w Giżycku z dniem 30 sierpnia 1992 roku. Po przejściu na rentę zamieszkał w swoim prywatnym mieszkaniu w Giżycku. W latach 1995-2002 był kapelanem Szpitala Miejskiego w Giżycku. Udzielał się też duszpastersko w parafiach giżyckich. Dotknięty ciężką chorobą korzystał z pomocy lekarskiej. W ostatnich tygodniach swojego życia przebywał pod troskliwą opieką Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej i leczył się w szpitalu w Augustowie, gdzie zmarł 11 stycznia 2005 roku.

Ks. prał. Kazimierz Krzyżaniak był człowiekiem pogodnym, pracowitym, zaangażowanym w pracę duszpasterską. Przez całe życie kapłańskie budował duchową wspólnotę Kościoła poprzez posługę Słowa Bożego i Sakramentów wśród ludu powierzonego jego duszpasterskiej pieczy. Podjął się też niełatwego zadania wybudowania kościoła św. Kazimierza i domu parafialnego w Giżycku. Dzieło budowy zostało dokończone przez jego następcę. Był gorliwym w służbie Bożej kapłanem.

Uroczystości żałobne ks. prał. Kazimierza Krzyżaniaka rozpoczęły się 11 stycznia 2005 roku od wprowadzenia ciała zmarłego kapłana do kościoła Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku. W dniu 13 stycznia odbyła się eksporta ciała do kościoła pw. św. Brunona, po czym w dniu 14 stycznia trumna z ciałem została przeniesiona do kościoła pw. św. Kazimierza w Giżycku.
Mszy św. pogrzebowej w kościele św. Kaziemierza w Giżycku w dniu 14 stycznia 2005 roku o godz. 12.00 przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki. Następnie trumna z ciałem zmarłego została procesjonalnie przenieosiona na nowy cmentarz komunalny w Giżycku, gdzie spoczęło ciało zmarłego kapłana, ks. prał. Kazimierza Krzyżaniaka.

Niech spoczywa w pokoju.
ks. Antoni Skowroński

Porządek Mszy świętych

W niedziele i święta:
  • 630,
  • 800,
  • 93o i z udziałem młodzieży
  • 1030,
  • 12.00 - z udziałem dzieci,
  • 13.00
  • 18.00

w dni powszednie:

  • 6.30,
  • 7.00,
  • 18.00

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej

Czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 1630 do 1730

Oprócz pierwszych piątków miesiąca i świąt kościelnych.

W soboty i niedziele kancelaria jest nieczynna.

Kontakt

Parafia rzymsko-katolicka

św. Brunona

Biskupa i Męczennika

ul. Pionierska 14

11 - 500 Giżycko

tel.874283557,

mail: swiety_brunon@poczta.onet.pl