ŻYJ JEZUSEM
ŻYJ EWANGELIĄ
KOŚCIÓŁ
WZGÓRZE BRUNONA
Parafie św. Brunona i św. Kazimierza
Uroczystości milenijne 2010

KSIĄDZ PROBOSZCZ

Ks. dr Zbigniew Chmielewski 

Kontakt:

Życiorys

W 1992 r. złożył egzamin dojrzałości w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. L. M. Paca  w Dowspudzie k. Raczek (województwo podlaskie). Święcenia kapłańskie przyjął w Ełku 6 czerwca 1998 roku z rąk abpa Wojciecha Ziemby. W 1998 roku uzyskał magisterium na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie broniąc pracę z zakresu historii Kościoła. Studiował misjologię i katechetykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie w Białymstoku. Dnia 6 czerwca 2017 r. obronił doktorat z zakresu nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Posługiwał jako wikariusz w parafiach diecezji ełckiej. W strukturach diecezjalnych był Asystentem Diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej oraz Diecezjalnym Wizytatorem Katechetycznym. Pełnił urząd wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej. W latach 2014 -2020 był proboszczem parafii Św. Józefa w Węgielsztynie. Obecnie jest proboszczem i kustoszem sanktuarium Św. Brunona w Giżycku oraz dziekanem dekanatu Św. Szczepana w Giżycku.

Wybrana bibliografia

 1. Kościół w Polsce dzieciom w Afryce. Przez edukację do Boga, zespół autorów, Warszawa - Katowice 2002, ss. 13 – 14, 27 - 31, 44 – 48, 61 – 64, 76 - 79.
 2. Pillar Barbara Anna, w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. Czekalski R., Warszawa 2003, s. 196-197.
 3. Opieka duszpasterska nad więźniami w Suwałkach, w: „Martyria” 3(2004), s. 11.
 4. Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny w diecezji ełckiej, red. Z. Chmielewski, Augustów 2008.
 5. Ruch Czystych Serc w Diecezji Ełckiej,
 6. XV lat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej,
 7. Dwadzieścia lat katechezy w diecezji ełckiej, w: Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej. 20 rocznica powstania Diecezji Ełckiej, red. W. Guzewicz, Ełk 2012, s. 147-170.
 8. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w diecezji ełckiej, w: Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej. 20 rocznica powstania Diecezji Ełckiej, red. W. Guzewicz, Ełk 2012, s. 275-288.
 9. Pojęcie „służby” w ujęciu Biskupa Tadeusza Płoskiego, w: In rebus divinis atque humanis service. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej”, red. W. Guzewicz, A. Mikucki, S. Strękowski, Ełk 2014, s. 219-238.
 10. Parafia Św. Józefa w Węgielsztynie (1962 - 2019), Węgielsztyn 2020.
 11. Integralny rozwój żołnierza w nauczaniu pasterskim Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego (2004 - 2010), Ełk 2020.

BYLI PROBOSZCZOWIE

ks. Severin Quint. Ur. w 1895 roku w Sztumie. Zanim został kapłanem, był żołnierzem, uczestniczył w I wojnie światowej służąc w IV Pułku Grenadierów, a w latach 1916-1918 został oddelegowany do IV Armii Osmańskiej w Azji, dwa lata spędził w Syrii i rok nad Morzem Czarnym.  Święcenia kapłańskie uzyskał w lipcu 1922 roku. We wrześniu 1935 roku został miniowany proboszczem w Loetzen (dawna nazwa Giżycka).

ks. Stanisław Tyszko (1945)

ks. Franciszek Bryks (1945 – 1949)

ks. Jan Wielgusz (1949 – 1954)

ks. Kazimierz Dmochowski (1954-1955)

ks. Jan Biernacki (1955-1972)

ks. Władysław Dadas (1955 – 1972)

W latach 1946 - 1954 był proboszczem w Białej Piskiej. Zmarł i pochowany na cmentarzu w Giżycku.

ks. Wacław Radziwon (1972 -1980)

Ks. kanonik Wacław Radziwon pochodził z miejscowości Grodziszczany w parafii Różanystok gm. Dąbrowa w woj. białostockim. W 1940 r. został wyświęcony na księdza. Był kapłanem archidiecezji wileńskiej. W latach 1945-1962 był proboszczem w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie. Przez 8 lat był proboszczem i dziekanem w parafii św. Brunona w Giżycku (1972-1980). Zmarł w 1980 r.

ks. prał. Kazimierz Krzyżaniak (1980 – 1992)

Ks. Kazimierz Krzyżaniak urodził się 24 lutego 1932 r. w Bydgoszczy jako syn Stanisława i Jadwigi z domu Błaszak. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, gdzie w 1951 r. zdał egzamin maturalny. Następnie wstąpił do Wyższego Warmińskiego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie, gdzie po odbyciu studiów filozoficznych i teologicznych, dnia 2 lutego 1958 r. otrzymał z rąk Biskupa Tomasza Wilczyńskiego święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w: Malborku (1958-1962), (w 1962 r. na krótko był administratorem parafii Drygały), Górowie Iławeckim (1962-1964), Św. Trójcy w Kwidzynie (1964-1965), Giżycku (1965-1966). Z dniem 16 kwietnia 1966 r. został administratorem parafii św. Marii Magdaleny w Leginach k. Reszla, gdzie pracował do 14 lipca 1980 r. Następnie został proboszczem parafii św. Brunona w Giżycku i od dnia 5 sierpnia 1980 roku dziekanem dekanatu giżyckiego. Piastując funkcję proboszcza w parafii św. Brunona, budował jednocześnie nowy kościół św. Kazimierza wraz z domem katechetycznym. Ze względu na słaby stan zdrowia i przyznanie II grupy inwalidztwa 30 sierpnia 1992 r. został zwolniony z funkcji dziekana a następnie proboszcza parafii św. Brunona w Giżycku. Po przejściu na rentę zamieszkał w swoim prywatnym mieszkaniu w Giżycku. W latach 1995-2002 był kapelanem Szpitala Miejskiego w Giżycku. Udzielał się też duszpastersko w parafiach giżyckich. Dotknięty ciężką chorobą korzystał z pomocy lekarskiej. W ostatnich tygodniach swojego życia przebywał pod troskliwą opieką Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej i leczył się w szpitalu w Augustowie, gdzie zmarł 11 stycznia 2005 r.

ks. prał. kpt. dr Zdzisław Mazur (1992 – 2020)

Ksiądz Zdzisław Mazur ur. 20 maja 1950 roku w Widaczowie, obecne woj. podkarpackie, ukończył WSD w Olsztynie w roku 1974. Tytuł magistra historii Kościoła uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1976 w oparciu o pracę pisaną pod kierunkiem ks. prof. B. Kumora zatytułowaną: "Michał Remigiusz Łaszewski - biskup pomocniczy warmiński 1682 - 1746". W roku 1981 napisał drugą pracę magisterską z teologii biblijnej na temat: "Symbolika kamienia węgielnego na tle przypowieści o przewrotnych rolnikach Mk 12, 1-12" i zdał egzamin magisterski w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie w tej samej uczelni obronił pracę doktorską pisaną u ks. prof. Jana Łacha na temat: "Wkład księdza Waleriana Serwatowskiego (1842 - 1891) w rozwój biblistyki polskiej XIX wieku".

W ramach diecezji warmińskiej pracował jako wikariusz w parafii Prabuty, gdzie utworzył samodzielny wikariat w Rodowie i Gdakowie (1974 - 1980), otrzymując nominację rektora tych kościołów. Jako wikariusz pracował w Mrągowie (1980 - 1982), a następnie prowadził samodzielne duszpasterstwo jako rektor kościoła przy zajętym kościele ewangelickim w Szestnie (1982 - 1987). W latach 1987 - 1992 pracował jako proboszcz w Pozezdrzu, a w latach 1992 – 2020 jako proboszcz w parafii Św. Brunona w Giżycku. W 2002 r. został odznaczony przez Radę Miasta za szczególne zasługi dla miasta Giżycka. W latach 1994 - 1997 był kapelanem pomocniczym Wojska Polskiego. Był wykładowcą w Warmińskim Instytucie Teologicznym, Historyczno - Pastoralnym w Olsztynie oraz Teologicznym Studium Rodziny w Ełku. Bp Józef Glemp włączył go do Komisji Synodalnej ds. administracji posiadłości kościoła, sekcji materialnej kultury kościoła warmińskiego. Dnia 12 czerwca 1991 r. został mianowany wizytatorem nauczania religii w Wikariacie Biskupim Ełckim. Został odznaczony godnością kanonika gremialnego Kapituły Sambijskiej.

W ramach diecezji ełckiej m.in. należał do Komisji powołanej do spraw utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego, przez dwa lata sprawował funkcję dyrektora Wydziału Nauczania Chrześcijańskiego, pełnił funkcję najpierw wiceprezesa a później prezesa (rektora) Instytutu Teologicznego Diecezji Ełckiej, dyrektora Akademickiego Studium Teologicznego w Ełku i Suwałkach, moderatora Studiów Katechetycznych w Ełku i Suwałkach, delegata biskupa ełckiego do kontaktów z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Od 1992 r. był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku oraz w Seminarium Duchownym w Grodnie na Białorusi. W ramach zajęć dydaktycznych wypromował ponad 60 magistrów teologii, napisał wiele artykułów o tematyce teologicznej, historycznej, społecznej oraz kilka pozycji książkowych. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Dodatkowe zainteresowania to: muzyka organowa, budowa organów, stare książki, historia Warmii i Mazur, poezja, antyki. Jest również wielkim miłośnikiem zwierząt.

Porządek Mszy świętych

Porządek Mszy świętych (od 30 sierpnia 2020 r.)

W niedziele i święta:

 • 630
 • 800
 • 93o - z udziałem młodzieży
 • 1100 - suma
 • 1230 - z udziałem dzieci,
 • 1800

w dni powszednie:

 • 630
 • 1500 – w czwartki od niedzieli miłosierdzia do adwentu
 • 1800

w święta tzw. nienakazane:

 • 630
 • 1000
 • 1800

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej

WTOREK  : 16.30 - 17.30

CZWARTEK : 16.30 - 17.30

SOBOTA : 08.30 - 09.30

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny:

 

505-103-581

(Ks.Paweł Zaskowski - wikariusz)

Kontakt

Parafia rzymsko-katolicka

św. Brunona

Biskupa i Męczennika

ul. Pionierska 14

11 - 500 Giżycko

Ksiądz Zbigniew Chmielewski

tel.: 531 533 685