ŻYJ JEZUSEM
ŻYJ EWANGELIĄ
KOŚCIÓŁ
WZGÓRZE BRUNONA
Parafie św. Brunona i św. Kazimierza
Uroczystości milenijne 2010

                                                          Wizyta duszpasterska

 

Dlaczego „kolęda”

 

jjkk

  Jest w zwyczaju, że najczęściej po Świętach Bożego Narodzenia lub od początku Nowego Roku  kapłani składają urzędową, duszpasterską wizytę w domach swoich parafian. Po prostu odwiedzają w parafii rodziny. Czas kolędy nie jest tylko ściśle zarezerwowany do okresu stycznia i lutego. Są parafie, że odwiedzanie rodzin  o

dbywa się w dogodniejszej porze roku, nierzadko jesienią, czy od pierwszej niedzieli adwentu, a nawet jest rozplanowane  przez wszystkie miesiące roku. Tak było np. w parafii katedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Kościół w duchu troski o budowanie wspólnoty wiernych i świadomy ciążącego na nim obowiązku apostolskiego, w kanonie 529 Kodeksu Prawa kanonicznego, zobowiązuje proboszczów i kapłanów pracujących w duszpasterstwie do urzędowego odwiedzenia swoich

wiernych w ciągu roku. We wspomnianym kanonie miedzy innymi czytamy: ”Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz [oraz współpracujący z nim kapłani] powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem 

  Tak zwana „kolęda” ma długą historię. Już we wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady ”kolędowania” jako formę bezpośredniego kontaktu z wiernymi. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się w zapisie Ewangelii św. Mateusza 2,2.Czytamy tam, że  Trzej Królowie oddawszy pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Bo człowiek ,który w swoim życiu spotka Chrystusa nie chodzi tą drogą, którą chodził  dotąd...Legenda przekazała, że Trzej Królowie w drodze powrotnej składali” wizyty duszpasterskie”, odwiedzali liczne miasta, wioski, , głosząc wieść o narodzeniu Jezusa...Zapis w Ewangelii Łukasza 10,3-12 mówi, że Chrystus zlecał swoim 72 uczniom, aby szli:”...do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał”. O chodzących po kolędzie księżach pisał M. Rej , a także O. Kolberger. W relacji tego ostatniego czytamy: ”Na kilka dni pierwej [tzn. przed wigilią Bożego narodzenia] oczyszczają domy i zamiatają, a właściwy duchowny odwiedza ich, odczytuje modlitwę, kropi święconą wodą dom, daje całować krzyż, wypytuje się o stosunki domu, a dzieci słucha pacierza i katechizmu...”.nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu , jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować ...”. Natomiast w Instrukcji na temat kolędowania czytamy: ”Proboszczowie oraz księża wikariusze powinni zachować zwyczaj dorocznego odwiedzania rodzin mieszkających na terenie parafii. Stanowi to sposobność do poznania rodzin. Przed rozpoczęciem kolędowania [informuje Instrukcja ], wskazane jest omówić w czasie homilii niedzielnej i przypomnieć przebieg odwiedzin duszpasterskich...”.

  Wydaje się, że najlepszym czasem odwiedzania rodzin  jest czas po Świętach Bożego Narodzenia. Same Święta niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Dla ludzi wierzących stanowią poczucie szczególnej więzi i wspólnoty. W tym okresie ,gdy Syn Boży stanął tak blisko nas , chcemy być bliżej siebie. Chcemy ten czas przeżywać rodzinnie. W tych dniach odwiedzamy swoich krewnych, przyjaciół, a także opuszczonych. Dlatego też nic w tym dziwnego i nowego, że duszpasterze w tym okresie chcą także być bliżej swoich parafian, a więc rozpoczynają kolędę – wizyty duszpasterskie. Każda chrześcijańska rodzina w parafii, mówiąc obrazowo „ to mała filialna kapliczka dojazdowa kościoła parafialnego”- to domowy kościół. Duszpasterz  tak samo jak troszczy się o dojazdowe kaplice w parafii, tak  musi się troszczyć o te duchowe które wszystkie mają jednakową nazwę, a nazywają się rodzina i są zbudowane z ludzkich serc.

przebieg kolędy

 

    176W mniejszych parafiach najczęściej kapłani swoich wszystkich parafian znają. W przypadku parafii większych dużą pomoc w czasie „kolędy” stanowi kartoteka parafialna. Nie raz niektórzy z parafian się pytają ; a co w tej kartotece jest?.Nie jest to żadna tajemnica. Są tam dane o rodzinie, o przyjętych sakramentach, o katechezie, a w razie potrzeby informacje o stanie religijności czy o problemach, najczęściej alkoholowych oraz informacja :czy rodzina księdza po kolędzie przyjmuje, czy nie.

   Kolęda w parafii rozpoczyna się od podania w ogłoszeniach parafialnych porządku odwiedzania rodzin. Nie jest to takie proste. Zauważyłem, że  wiele osób zaraz po pasterce na jakiś czas zawiesza na” przysłowiowym kołku swoją religijność”. Wielu parafian po hucznym „świętowaniu” i po sylwestrze powraca do normalności dopiero gdzieś w okolicach połowy stycznia. Jak do nich dotrzeć z informacją, że kapłan chce im złożyć duszpasterską wizytę?

Trudno dla księdza czekać. Tym bardziej gdy rodzin jest wiele. Często w takiej sytuacji informacje przekazują sąsiedzi. To sprawia ,że często, gdy zadzwoniłem do drzwi swoich parafian, zwłaszcza w pierwszych dniach kolędy to usłyszałem słowa: O Jezu ksiądz, a myśmy nie wiedzieli. Dzieci dawać odkurzacz, gdzie jest kropidło, a może ksiądz pójdzie najpierw gdzie indziej, a później przyjdzie do nas. Kiedyś w jednym z bloków na klatce zbyt szybko zgasło światło. Nacisnąłem na dzwonek do rodziny o której w kartotece parafialnej było odnotowane, że księdza nie przyjmują. Otworzyły się drzwi w których stanął  mężczyzna. Najpierw zrobił wrażenie jakby „diabła” zobaczył. Następnie wypowiedział szereg „mądrości” pod moich adresem. Oberwało się także Panu Bogu. Zauważyłem, że za nim stała  kobieta. Miała spuszczoną głowę. Po prostu przeprosiłem. Powiedziałem, że  pomyliłem dzwonek...Po  trzech miesiącach przychodzi ta kobieta do kancelarii i mówi: chcę załatwić pogrzeb męża. To ten co ostatnio w czasie kolędy...Teraz nie będzie nas już terroryzował... włącznie ze mną – pomyślałem. Pamiętam i takie zdarzenie że gdy znalazłem się w mieszkaniu jednej z rodzin, która miała słaby kontakt z parafią, jeszcze przed modlitwą usłyszałem: „O ksiądz to chyba u nas od niedawna itp...”.Słuchając tych słów powitania swoich parafian zaniemówiłem. W parafii byłem już kilka lat. Tym razem nie  próbowałem im niczego tłumaczyć. Powiedziałem : „ tak jestem w parafii od wczoraj. Specjalnie tylko po to aby do was przyjść po kolędzie...”

   Jestem wdzięczny wielu rodzinom, że nie musiałem do nich pukać, dzwonić. Na wielu drzwiach wymalowana była wizytówka – symbol: K+M+B co może oznaczać imiona Trzech Króli lub jak chciał tego św. Augustyn „Christus Multorum Benefactor”, czyli ”Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Piękna jest także starochrześcijańska symbolika tych słów „Christus Mansionem Benedicat” –„ Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”. Wiele osób w czasie trwania kolędy stało w drzwiach swoich mieszkań .Stali  uśmiechnięci i zapraszali do odwiedzenia rodziny. Najczęściej w mieszkaniu znajdował się pięknie nakryty stół białym obrusem. Na stole krzyż, nierzadko dla rodziny bardzo cenny, który odziedziczyli od swoich rodziców. Woda święcona, kropidło, a także Pismo Święte lub rodzinny modlitewnik , a także zeszyty do katechezy .Wspólna modlitwa, atmosfera radości i nadziei. Piękny znak krzyża na czole i piersiach w czasie słów: Niech sercami waszymi rządzi Chrystusowy pokój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  Czas odwiedzin rodziny to czas modlitwy , a także czas rozmowy. Tematem rozmów są przede wszystkim kwestie natury religijnej. Ksiądz  może  przybliżyć  odwiedzanej rodzinie

problemy wspólnoty parafialnej. Zapytać się o udział  w rekolekcjach, o odbytej spowiedzi wielkanocnej. Czy rodzina w ciągu roku zamówiła jakąś intencję mszalną. Ksiądz  jeżeli jest taka potrzeba może wyrazić swoje zdanie o religijności rodziny czy poszczególnych jej członków. Rodzina ma prawo także wyrazić swoje zdanie co myśli o duszpasterstwie parafialnym czy o księdzu. Niekiedy ta krótka wizyta staje się okazją do podjęcia bardzo trudnego tematu, najczęściej związku nie sakramentalnego czy chrztu dzieci – co w ostateczności znajduje  pomyślny finał w kancelarii parafialnej. Jakże często w trakcie rozmowy na temat możliwości zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego słyszałem: ”A mówiono nam, że to tak drogo kosztuje. Kto wam mówił ? .Ci co wcale nie chodzą do kościoła? Eksperci od spraw wiary. Tacy, aby usprawiedliwić rozpaczliwy głos swego  sumienia najczęściej na temat kościoła, księdza ,parafii najwięcej mają do powiedzenia. W odpowiedzi słyszałem: O jak dobrze, że jest kolęda. Bo myśmy myśleli... Żartem ,aby nie było wątpliwości dodawałem: formalności zawarcia sakramentalnego związku  oczywiście możemy załatwić, ale wesela nie wyprawiamy...

  

 

Opinie na temat kolędy

 

   Czas kolędy dla księdza jest czasem dość męczącym. Większość księży odwiedza swoich parafian po kilkugodzinnej katechezie szkolnej. W czasie kilku godzin odwiedzania parafian – prawie cały czas ksiądz musi być skoncentrowany. Każda rodzina jest trochę inna. Są sytuacje, że dochodzi dodatkowy wysiłek. Zwłaszcza wtedy ,gdy  obecni w czasie kolędy są mało rozmowni. W swoim kolędowaniu przez lata miałem sytuacje, gdy zauważyłem ,że ktoś się przede mną ukrył w sąsiednim pokoju .Na skutek tego pozostali domownicy byli nerwowi i ukradkiem spoglądali na drzwi aby ten ktoś za szybko nie wyszedł, czy czegoś  z półki nie strącił. Zdarzały się jeszcze inne sytuacje, że ktoś się ukrył czy usnął bo ma  problem alkoholowy. Wtedy ja z kolei się martwiłem aby zbyt szybko  się nie obudził – bo rozmowa z pijanym – to żadna rozmowa. Zdarzało się także, że sąsiedzi informowali mnie: „Tam ksiądz to niech nie dzwoni, bo widzieliśmy jak wyszli aby się z księdzem nie spotkać. Mówili do nas ,że dzieci mają ochrzczone, po pierwszej komunii , po bierzmowaniu, a więc po co im ksiądz, po co parafia, po co wizyta duszpasterska...”.

  Odwiedzanie rodzin w czasie „kolędy” to nie tylko radość, wysiłek, ale także i stres. Tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy kto nas może przyjąć, czy zamknąć przed nami drzwi.

Nie wszystkie zamknięte drzwi oznaczają niechęć parafian do księdza. Przyczyn nieobecności w czasie kolędy jest zbyt wiele. Jeżeli jednak ktoś ma życzenie wizyty duszpasterskiej, może zawsze osobiście lub telefonicznie skontaktować się z księdzem, aby umówić się  na kolędę w innym dogodnym terminie. Czasem w ciągu jednego roku wiele  rodzin zmienia miejsca zamieszkania. Nie zawsze do końca wiadomo kim są ci „nowi”?

   Jeden  ze znanych księży, działający w środowisku krakowskim ,katolicki poeta, duszpasterz ,wspominając kolędę  podkreślał, że zawsze po kolędzie chodził z drżeniem serca, bo nigdy nie był pewny czy za drzwiami mieszkają” ludzie herodowe, czy Chrystusowe”. I tak rzeczywiście jest .

   Inny kapłan w komentarzu internetowym na temat kolędy napisał:”... muszę powiedzieć, że ta cząstka pracy parafialnej wydaje mi się najtrudniejsza. Jest to zadanie wyczerpujące psychicznie i fizycznie. Trzeba być bardzo skupionym, skoncentrowanym, nastawionym pozytywnie nawet mimo swoich dolegliwości i chorób. Ale wiem, że Kościół każe mi jako kapłanowi iść z misją do domów chrześcijan i głosić Pokój, dawać pokarm, pytać o wiarę. Spotykam różne głody w zwykłych ludzkich domach. Czasem potrzeba prawdy, która wyzwala. Pewnego słowa. Dobrego przykładu i zachęty. Przywrócenia smaku marzeń. Kromki miłości i zrozumienia głodu  Miłości”.

  Wizyta duszpasterska 01Tych kilka uwag na temat wizyty duszpasterskiej, niech kolędzie parafialnej przywróci normalność i powagę, a także godność. Godność dla rodziny, którą zawsze szanujemy, a także godność kapłanowi, który nas odwiedza  jako parafian i przyjaciół. Warto każde kolędy przeżywać w duchu modlitwy, miłego spotkania, serdecznej rozmowy. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom ,mieszkanie, rodzinę i umacnia na drodze chrześcijańskiego życia.

                                                                Ks. prałat kpt. dr  Zdzisław Mazur

        

  

Porządek Mszy świętych

Porządek Mszy świętych (od 30 sierpnia 2020 r.)

W niedziele i święta:

 • 630
 • 800
 • 93o - z udziałem młodzieży
 • 1100 - suma
 • 1230 - z udziałem dzieci,
 • 1800

w dni powszednie:

 • 630
 • 1500 – w czwartki od niedzieli miłosierdzia do adwentu
 • 1800

w święta tzw. nienakazane:

 • 630
 • 1000
 • 1800

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej

WTOREK  : 16.30 - 17.30

CZWARTEK : 16.30 - 17.30

SOBOTA : 08.30 - 09.30

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny:

 

505-103-581

(Ks.Paweł Zaskowski - wikariusz)

Kontakt

Parafia rzymsko-katolicka

św. Brunona

Biskupa i Męczennika

ul. Pionierska 14

11 - 500 Giżycko

Ksiądz Zbigniew Chmielewski

tel.: 531 533 685